Novaco triển khai đào tạo cán bộ thường niên theo quý

21/07/2017 08:12 AM

 Novaco triển khai đào tạo cán bộ thường niên, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho nhân viên công ty, hướng đến sự phát triển toàn diện kỹ năng cũng như nghiệp vụ mỗi cá nhân

novaco đào tạo nhân viên
 
novaco đào tạo cán bộ
 
novaco đào tạo cán bộ nguồn
 

 Trong đợt triển khai đào tạo này, ban lãnh đạo công ty cổ phần dược phẩm Novaco hướng đến cho nhân viên công ty những sản phẩm mới mà công ty đã và đang cung cấp cho thị trường nội địa và quốc tế, những sản phẩm đó là:

 - Bột đông trùng hạ thảo định lượng

 - Cao men bia tan hoàn toàn định lượng

 - Cao tan atiso định lượng

 - Cao tan bá bệnh định lượng

 - Cao tan bình vôi định lượng

 - Cao tan diếp cá định lượng

 - Cao tan đương quy định lượng

 - Cao tan kim ngân hoa định lượng

 - Sinh khối nấm linh chi  định lượng

 - Sữa ong chúa bột định lượng