Nano curcumin 20%

Tình trạng :
Đang cập nhật
Nguyên liệu TPCN Nano curcumin 20%, curcumin, nano curcumin, nguyên liệu thực phẩm chức năng

 Nguyên liệu thực phẩm chức năng - Nano curcumin 20%, Tinh bột nghệ curcumin

curcumin
Tinh bột nghệ curcumin dạng nano