Lactobacillus Sporogenes

Tình trạng :
Đang cập nhật
Lactobacillus Sporogenes là một probiotic hỗ trợ sự tăng trưởng của vi khuẩn thân thiện và giúp duy trì một sự cân bằng lành mạnh của hệ vi sinh trong môi trường đường ruột

   

Lactobacillus Sporogenes
Lactobacillus Sporogenes

 Lactobacillus sporogenes là một probiotic hỗ trợ sự tăng trưởng của vi khuẩn thân thiện và giúp duy trì một sự cân bằng lành mạnh của hệ vi sinh trong môi trường đường ruột. Không giống như các chủng khác của lactobacillus, L. sporogenes không cần phải giữ lạnh để duy trì hiệu lực đỉnh cao của nó (được đo bằng đơn vị thuộc địa hình thành trực tiếp, CFUs).Việc phân loại taxonomical của Lactobacillus Sporogenes đã được sửa đổi vào năm 1939 trong ấn bản thứ bảy của Manual của Bergey của quyết tâm, Vi khuẩn B. coagulans, mặc dù một số nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục sử dụng tên ban đầu.

Nguyên liệu dược phẩm chức năng - Novaco