Huấn luyện thường niên cho cán bộ nhân viên

29/08/2017 09:05 AM
cao-tan-dinh-luong
Khóa huấn luyện định kỳ về kiểm nghiệm chất lượng và hỗ trợ khách hàng

  Vào ngày 19/08/2017, Phòng SALES Và QA - NOVACO đã phối hợp để tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn sản xuất các sản phẩm cao tan định lượng theo tiêu chuẩn GMP - WHO.  Với sự tham gia nhiệt tình và đầy đủ của các cán bộ phận hỗ trợ khách hàng và sản xuất, Ban lãnh đạo và tổ đội phát triển sản phẩm nhà máy v.v…  Buổi huấn luyện đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực cho rằng khóa huấn luyện rất bổ ích và thiết thực cho anh chị em cán bộ công nhân đang tham gia dự án phát triển các sản phẩm cao tan định lượng, giúp họ hiểu hơn về các tính năng, kỹ thuật phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP, ngăn ngừa được các tai nạn, sự cố xảy ra đối với bản thân và đồng nghiệp.  Hình ảnh tiêu biểu