LK31-08 Khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Nguyên liệu thực phẩm chức năng, Dược phẩm và Mỹ phẩm, Dịch vụ Đăng ký công bố Thực phẩm chức năng, đăng ký Mỹ phẩm, đăng ký Quảng cáo và Dịch vụ kiểm nghiệm, Gia công thực phẩm chức năng, mỹ phẩm
Website: http://novaco.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO

Kiểm nghiệm Thực phẩm dinh dưỡng y học tại NOVACO

26/9/2022

Theo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Thực phẩm dinh dưỡng y học (còn gọi là thực...

Kiểm nghiệm Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt tại NOVACO

26/9/2022

Theo Khoản 10, Điều 2 của Quy chế về Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, thực phẩm đặc biệt là mộ...

Đăng ký Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu tại NOVACO

26/9/2022

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ...

Đăng ký Quảng cáo Thực phẩm dinh dưỡng y học tại NOVACO

26/9/2022

Theo quy định tại Khoản 2 điều 3 Nghị định 15/2018/NĐ-CP: Thực phẩm dinh dưỡng y học còn gọi là thực...

Đăng ký Quảng cáo Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt tại NOVACO

26/9/2022

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt có tên tiếng Anh là “Food for Special Dietary Uses” dùng cho n...

Đăng ký Quảng cáo Mỹ phẩm trong nước tại NOVACO

26/9/2022

Theo quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn, quảng cáo Mỹ phẩm là hình thức quảng cáo...